RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Online toegang tot je gegevens en attesten Rijksregister via Mijn Dossier

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het jou mogelijk maakt je persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan jij je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar je ook bent, te downloaden of af te drukken.

Wat is er veranderd?

 • De inhoud en de lay-out van de attesten is aangepast om zo onder andere het authentieke karakter van het attest te versterken. 
 • De structuur en lay-out van de applicatie zelf is herwerkt om deze gebruiksvriendelijker te maken.
 • Het aantal attesten online verkrijgbaar is opgetrokken van 5 naar 10:
 1. Uittreksel uit de registers
 2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van attest van inschrijving en attest van verblijfplaats)
 3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 4. Attest van gezinssamenstelling
 5. Attest van leven
 6. Attest van Belgische nationaliteit
 7. Attest van kiesregister
 8. Attest van wettelijke samenwoning
 9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid
 • Daarnaast biedt het Rijksregister jou, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres.

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?
Om je aan te melden bij Mijn DOSSIER heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).
De meest recente driver vind je op http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren.

Zodra je kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan je met behulp van je eID Mijn DOSSIER raadplegen. Je surft naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.

Voor je toegang krijgt tot je gegevens in Mijn DOSSIER, moet je jouw pincode moeten invoeren. Zo wordt er gecontroleerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

Vele voordelen
Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 • Gemakkelijker: Je moet je niet meer verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller: Je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24/24 en 7/7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die je er om vroeg.
 • Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.

Juridische waarde
De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

FOD Binnenlandse Zaken heeft er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn DOSSIER zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.
FOD Binnenlandse Zaken beveelt zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken, want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren. 

Info
Helpdesk BELPIC, 02/518 21 16, helpdesk.belpic@rrn.fgov.be