RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> Wegenwerken >> Staatsbaan: riolering, erosie en fietspad

Wat?
Aquafin en de gemeente zullen samen rioleringswerken, erosiewerken en de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad uitvoeren.

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Bekkevoort-centrum dat nu nog in de Vijversloop belandt, aansluiten op het bestaande rioleringsnetwerk dat afwatert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest. Het gaat om het afvalwater van zo’n 2.130 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Er komt geen omleiding. Er is altijd doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk. Af en toe moet er wel met verkeerslichten gewerkt worden.
Voor de fietsers is er wel een omleiding via Ballaar en Dennenstraat.

Momenteel vinden er ook werken plaats ter hoogte van het op- en afrittencomplex E 314 en de kruising met de Staatsbaan en Provinciebaan. Daardoor is de verkeerssituatie hier aangepast. Als je op deze plaats passeert, wees dan aandachtig en matig je snelheid (max. 30 km/u).
Voor meer info raadpleeg je best de politieverordening en signalisatieplan.

Waar?
Staatsbaan, tussen Steenberg/Kerkhofweg en de Nieuwstraat in Assent. 

Er wordt in twee fases gewerkt:
-          Fase 1: van Steenberg tot op- en afrittencomplex (de werken zitten momenteel in deze fase)
-          Fase 2: van op- en afrittencomplex tot Nieuwstraat 

Wanneer?
De nutsmaatschappijen zijn gestart met de voorbereidende werken eind april 2017.

Vanaf 16 augustus 2017 start de aannemer met grotere werken in fase 1 gedurende enkele weken. Er blijft doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk. Af en toe moet er wel met verkeerslichten gewerkt worden.

Hou er wel rekening mee dat de planning van de werkeninformatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Extra info
Politieverordening wegeniswerken N2 tussen Kerkhofweg en afrittencomplex E314 - 3 oktober 2017 tot 31 december 2017
Signalisatieplan wegeniswerken N2 van 2 oktober 2017 tot 31 december 2017

Contacteer de dienst grondgebiedzaken (013/46 05 79, openbare.werken@bekkevoort.be) bij specifieke vragen.